Kedves Szülők!Az óvoda Házirendjében, valamint az SZMSZ és az intézmény munkatervében meghatározottak alapján: a tanköteles korú gyermekeknek (akik az adott nevelési évben betöltik a hatodik életévüket), valamint az óvodai logopédiai vagy pszichológiai fejlesztésben részesülő gyermekeknek: 8 óráig kell beérkezniük; a többi óvodaköteles gyermeket legkésőbb 8.30-ig lehet behozni az óvodába.

8.30 után csak azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, akik valamilyen külső fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, vagy a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy a gyermekét később hozza.

A gyermekek személyi, az óvoda anyagi biztonsága, valamint az óvodában folyó nevelő-fejlesztő munka, a napirend zavartalan működése érdekében a bejárati ajtót 2018. január 03-tól:

9.00 – 12.30 valamint
13.00 – 15.00 óra között

ZÁRVA TARTJUK.Kedves Szülők!Az előzetes felmérés szerint (óvodásainknak nem kértek ügyeletet a szülők), az iskolai téli szünet ideje alatt, 2017. december 27-től 2018. január 02-ig az óvoda, mindkét épülete zárva tart!

Szünet előtti utolsó nevelési nap:
2017. december 22. (péntek)

Szünet utáni első nevelési nap:
2018. január 03. (szerda)

Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezetőKEDVES SZÜLŐK!A 2017/2018-as nevelési év, első félévére az alábbi előadásokat, rendezvényeket szerveztük meg óvodásainknak:

szeptember 29. - óvónők: A kiskakas gyémánt félkrajcárja
október 06. - Meseerdő Bábszínház: Süni és a csodaszaxofon
november 17. - Formiusz Színházi Egyesület: Piroska és a farkas
december 06. - Mikulás az óvodában

Telki, 2017. szeptember 13.

Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető


Az iskola és az óvoda támogatását csak a Te segítségeddel folytathatjuk!
Kérjük, segítsd munkánkat adód 1%-ával!
Adószámunk: 19186247-1-13
www.telkigyerekalapitvany.hu
   

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Igazgató: tel / fax. 06 26 920 815   |   e-mail: ovoda@telki.hu
Titkárság: tel. 06 26 920 814   |   e-mail: ovodatitkar@telki.hu

Tengelice utcai óvoda
Telephely: tel. 06 26 920 824